Lelie zorggroep ondertekent Convenant Sociaal Isolement

17-05-2016
Thumbnail

Vrijdag 13 mei is tijdens een feestelijk moment het convenant Signalering Sociaal Isolement ondertekend door zeker 15 partijen, waaronder Lelie zorggroep. De doelstelling van de samenwerking in dit convenant is eerder een sociaal isolement te ontdekken. Bij vroegtijdige signalering wordt voorkomen dat Rotterdammers die geïsoleerd leven, in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Er start een Pilot in de wijk Crooswijk en ook Lelie zorggroep wil hieraan een bijdrage leveren.

Bijdrage Lelie zorggroep

Lelie zorggroep kan bijdragen door de inzet van bijvoorbeeld thuiszorg medewerkers die tijdens hun werk constateren dat een huis waar zij dagelijks langs lopen ernstig aan het vervuilen is. Deze medewerkers kunnen dit dan melden bij het Meldpunt Isolement. Zij vermelden daarbij het adres van de persoon van wie wordt vermoed dat deze geïsoleerd leeft en mogelijk zorg of ondersteuning nodig heeft. Bij elk signaal vraagt de wijkpartner aan degene die het signaal heeft gegeven wat deze zelf eventueel heeft gedaan om zicht te krijgen op de situatie van de persoon waar men zich zorgen over maakt. Stedelijke partners, zoals Evides Waterbedrijf en Havenziekenhuis, bekijken of zij recent contact met deze adressen hebben gehad, of dat iemand wellicht opgenomen is. Ze garanderen dat zij daarbij de wet- en regelgeving over de privacy van hun cliënten navolgen. Als blijkt dat een vervolgactie nodig is, brengt het wijkteam een huisbezoek bij de persoon bij wie men sociaal isolement vermoedt.

Evaluatie pilot

De werkwijze van Meld Isolement wordt tijdens de pilot in Crooswijk uitgetest. Bij een positief resultaat van de pilot in Crooswijk, in juni dit jaar, zet de gemeente het meldpunt in andere wijken van Rotterdam in.

Ga terug

Meer nieuws