Wat kan de kerk doen?

De kerk is een belangrijk en ‘natuurlijk’ netwerk. Met name het pastoraat en diaconaat kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die zich eenzaam voelen. Het kan al helpen als je eenzaamheid bespreekbaar maakt. Download de factsheet Eenzaam of alleen? en de powerpointpresentatie 'Stop eenzaamheid zelf'. Maak het onderwerp bespreekbaar in kringen, op de bijbelstudie of als onderdeel van een gemeenteproject. Lees het ervaringsverhaal van Erik.

Geef een cursus in uw kerk of gemeente

Schaf het werkboek aan en start in uw eigen kerk of gemeente een cursus en leer mensen die zich eenzaam voelen ondernemer te worden van hun eigen eenzaamheid. Een inspirerend voorbeeld leest u in de aanpak van Nehemia Ministeries uit Zwijndrecht. U kunt bij hen ook meer informatie vragen over de opzet en hun ervaringen hiermee:info@nehemia.nl.

Een aantal tips:

  • Als je vermoedt dat iemand eenzaam is, vraag dan eens door en laat je niet te snel tevreden stellen.
  • Houdt er rekening mee dat mensen zich kunnen schamen en niet graag over hun eenzaamheid willen praten.
  • Vraag naar zijn of haar wensen en stem je hulp daarop af.
  • Wijs op de website van EO Nazorg en stimuleer om de online training 'Niet meer eenzaam' te volgen. Deze cursus is een korte praktische introductie op het Werkboek ‘Stop eenzaamheid zelf’.
  • Stimuleer gebruik te maken van het Werkboek ‘Stop eenzaamheid zelf’ en biedt eventueel ondersteuning van een begeleider aan.
  • Versterk het netwerk. Koppel mensen die aandacht nodig hebben aan mensen die aandacht kunnen geven. Als je het verdeelt blijft de draaglast en draagkracht in evenwicht.
  • Schakel bij complexere situaties op tijd professionele hulp in.