Zoek professionele hulp

Je kunt je eenzaam voelen doordat je niet over de vaardigheden beschikt om contacten aan te gaan. Dat kan te maken hebben met je karakter, bijvoorbeeld je bent verlegen of onzeker. De oorzaak kan ook liggen in gebeurtenissen in het verleden, zoals gepest zijn of misbruikt of door andere traumatische ervaringen. In dit geval is het goed dat je professionele hulp zoekt om je zelfbeeld te versterken of het verleden te verwerken.

Professionele hulp

Als je hulp nodig hebt, zal je stappen moeten zetten. Voor hulpverlening bij een GGZ organisatie heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Een bezoek aan de huisarts kan dus een belangrijke eerste stap zijn. De huisarts kan een inschatting maken van welke hulp je nodig hebt.

Zoek je christelijke hulp? Je vindt een overzicht van christelijke hulpverleningsorganisaties op de website www.ikzoekchristelijkehulp.nl.

Je kunt ook een algemene GGZ organistie bij jou in de buurt zoeken.